A szorobán képességfejlesztő hatása

(Területi szorobánverseny a Zsigmond Király Általános Iskolában)

 Amit hallottam elfelejtem;
 amit láttam, arra emlékezem;
 amit csináltam, azt tudom is!

      -egy ókori bölcs mondása-

A pásztói Zsigmond Király Általános Iskolában hosszú évek óta dolgozunk egy olyan eszközzel, amely a matematika tanítás, tanulás folyamatában éveken át sok-sok téma könnyebb, gyorsabb megértésében nyújt segítséget. Az eszköz neve SZOROBÁN. Az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy a gyerekek körében kedvelt, kiválóan alkalmazható eszköz.

Legszembetűnőbb haszna a szóbeli számolás terén mutatkozik. A pedagógiai gyakorlat azt mutatja, hogy a pedagógus igényessége a szóbeli számolás terén a gyermekekkel szemben minden életkorban és osztályban nagyon hasznos. A számolóeszköz sajátosságából adódóan támogat több gyakorlati megvalósítást, ami ékesen igazolja tanulóink szemében, hogy a megszerzett tudás a mindennapi élt szükséges velejárója. Ugyanakkor a szóbeli számolási készség megszerzése közben fejlődik az emlékezet és a képzelőerő. Az eszközön való számolás koncentrált és kitartó figyelmet igényel. A műveletek végzése során a tanulók finommotorikus mozgása is intenzíven fejlődik. Az eszközön manipuláló kéz a figyelem központjába kerül, ügyesedik, terhelhetősége nő, mozgásának koordinációja más területre is hatással van. Nagyban hozzájárul a szép íráskép kialakulásához is. A szorobán a gyengébb képességű tanulók számára is biztosítja a siker élményét, gyorsan és pontosan számolnak ők is. A jók számára a felfedezés örömét nyújtja. Minden kisgyermeknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egy jól megválasztott szemléltető eszköz, a szorobán segítségével megalapozhassa a matematikai tudását.

Iskolánk idén is helyet adott a területi szorobánversenynek, melyet az Országos Szorobán Társaság szervezésében az alsó tagozatos munkaközösség rendezett meg. Az idei versenyen 230 tanuló mérte össze tudását a Kyu vizsgán és a szorobánversenyen.

Az Országos Szorobánversenyre 41 tanuló jutott be 1-6. osztályig, mely április 27-én kerül megrendezésre Budapesten.

Comments are closed.