Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Rólunk

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Archívum

Naptár

2020 október
k
s
c
p
s
v
h
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events
- - -

Beiskolázás

Az alapfokú művészetoktatás keretében a zeneművészet, és képzőművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja a készségeik, képességeik fejlesztését az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Zenei pályán továbbtanulni kívánó növendékeket felkészíti a zeneművészeti felvételi vizsgára.

A művészeti iskola 2 előképző és 6 alapfokú évfolyammal, a gyerekek általános iskolai tanulmányaihoz igazodva működik. Intézményünk pedagógiai programjának része az alapfokú művészetoktatás nevelési programja és helyi tanterve, mely a hatályos jogszabályok alapján, országosan egységes követelmények alapján készült. Tanulmányaikról a diákok bizonyítványt kapnak, és a 6. alapfokú évfolyam sikeres elvégzése után művészeti alapvizsgát tehetnek, ami előny lehet a későbbi felsőfokú tanulmányoknál is. A vizsga sikeres teljesítése után lehetőség van 4 továbbképző évfolyam elvégzésére, melynek végén művészeti záróvizsga tehető.

Tanulóink rendszeres résztvevői országos, regionális, megyei művészeti versenyeknek, találkozóknak, ahonnan az elmúlt években számos díjjal tértek haza.

A zenei pályán továbbtanulás egyre népszerűbb.

Növendékeink évente legalább két alkalommal nagyközönség előtt koncerten állnak a színpadon, bemutatva megszerzett tudásukat.

 A képzőművészeti tagozat tanulóinak munkáiból rendszeres kiállítást rendezünk.
A zeneiskola foglalkozásait a tanulók térítési díj fizetése ellenében vehetik igénybe, melynek mértékét a fenntartó állapítja meg.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium minősítési eljárásában iskolánk megkapta a kiválóra minősített művészetoktatási intézmény címet.