Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Beiskolázás

Kedves Szülők! 

Önök egy fontos döntés előtt állnak.
Hamarosan iskolát kell választaniuk gyermeküknek.
Ezzel kapcsolatban sok kérdés vetődik fel:
– Melyik iskolát válasszam?
– Hol lesz gyermekemnek a legjobb?
Döntésük meghozatalában kívánunk segíteni Önöknek!

 

A Zsigmond Király Általános Iskola nevelésközpontú, gyermekbarát intézmény, tanítványaink jól megállják helyüket a következő iskolafokozatban.

A nevelés – oktatás családias légkörben szigorú követelményrendszer alapján folyik. Az iskola Pedagógiai Programjában törekedtünk a kor követelményeinek, a szülők elvárásainak megfelelni.

Az általános képzés mellett nagy szerepet szánunk a gyermek személyiségének fejlesztésére. Tanárelődeinktől örököltük azt a szemléletet, hogy az oktatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetnünk a gyermekek nevelésére is.

 

Programismertető

Alsó tagozaton kiemelt helyen áll az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) fejlesztése. Célunk, hogy mindezt az életkori sajátosságok figyelembe vételével biztos alapokra helyezzük, hiszen ez a gyermek későbbi tanulásának alapköve.

1–4. évfolyamon iskolaotthonos rendszerben, a tanítási idő és a szabadidő váltakozásával tesszük arányossá a mindennapokat.

Kiemelt feladatunk a tehetséggondozás. Megyei és országos tanulmányi versenyeken is kiemelkedően szerepelnek tanulóink.

A hátrányos helyzetű, szerényebb képességű tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat működtetünk, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus irányításával.

Tanulást segítő tevékenységeink

Szorobán

Iskolánk egyik sajátossága a japán szorobán eszköz és módszer alkalmazása a matematika tanításban, mely fejleszti a tanulók logikus gondolkodását, kreativitását.

Idegen nyelv

Két idegen nyelvből (angol, német) választható emelt szintű oktatást nyújtunk. A választott nyelv mellett 2. idegen nyelv tanulásának lehetőségét is kínáljuk.

Informatika

Az iskolánkban 4. évfolyamtól kezdődik az emelt szintű informatika oktatás.

Sport

Jól felszerelt tornatermek és sportpályák várják tanulóinkat- Sok sportolási lehetőséget kínálunk a különböző sportágakban (atlétika, kézilabda, kosárlabda, foci, tollaslabda, sakk), a tanórákon kívül is.

Szakkörök

A tanítási órák után több szakköri lehetőség közül választhatnak tanulóink. Pl.: néptánc, info, furulya, rajz, nyelv, matematika, kézműves, énekkar.

Táborok, színházlátogatások

Rendszeresen szervezünk országjáró túrákat, kirándulásokat, színház-látogatásokat. Téli és nyári táboraink a tanulók kikapcsolódását szolgálják (sí-, honismereti-, sport-, kézműves-, nyelvi táborok).

Erdei iskolai öko-programban is részt veszünk.

Könyvtár

Iskolai könyvtárunk több mint tízezer könyvvel, és egyéb dokumentummal várja tanulóinkat. Diákjaink /1-8. évfolyam/ könyvtárhasználati szakórákon vesznek részt rendszeresen.

Rendezvényeink

A szülők is szívesen látogatják rendezvényeinket, aktív részesei a programoknak
/Fut a suli, Jótékonysági bál, Karácsony, Farsangi bál, DÖK napok/

Iskolagalériánk

Iskolagalériánkban rendszeresen neves alkotók és tanulóink munkáiból kiállítást tartunk. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola ne csak ismereteket, hanem értékeket is közöljön.

Mottónk:

„Olyannak tekintsd az embert,
amilyenné tenni akarod.”
(Goethe)

„Száz év múlva nem számít majd, hogy mennyi pénz volt a bankszámlánkon,
milyen házban éltünk, milyen autót
vezettünk. De a világ lehet, hogy más lesz, mert fontos voltam egy gyermek életében.”
(ismeretlen)

 

 

Zsigmond Király Általános Iskola
3060 Pásztó
Nagymező utca 34-36.
tel.:06-32/460-795, 06-32/460-433
fax: 06-32/460-795
E-mail: pasztoisk@aktivi.hu