Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógus álláshirdetések

Rólunk

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Archívum

Naptár

Tanári szoba

Név  tanított szak beosztás
Alapi László technika  
Alapiné Szabó Marianna tanító, fejlesztőpedagógus osztályfőnök, Közalkalmazotti Tanács elnök
Bakonyi Zsoltné matematika, onformatika  
Bakosné Tóth Erika fizika, matematika osztályfőnök
Baloghné Kanyó Mária német,történelem  
Bedő Réka tanító  
Birkás Barbara tanító  
Bogácsiné dr. Volek Marianna történelem, földrajz, etika  
Bognár Beáta magyar, történelem osztályfönök, munkaközösség-vezető
Csetneki Ágota tanító intézményvezető-helyettes
Dienes Györgyné tanító, fejlesztőpedagógus  
Dobrovoczky Adrienne Anna történelem, ének, etika osztályfőnök
Dobosné Csende Gabriella tanító  
Fekete Csabáné angol nyelv, etika osztályfőnök
Figuráné Gulyás Judit tanító, fejlesztőpedagógus osztályfőnök
Földváriné Forgács Katinka tanító  
Gáspár Veronika tanító osztályfőnök
Gömbicz Nándorné angol nyelv osztályfőnök
Illésné Tajti Tímea fejlesztőpedagógus  
Horváth Borbála tanító, fejlesztőpedagógus  
Juhász-Kanyó Leila tanító  
Kálvin Andorné magyar, ének osztályfőnök
Kanyó Éva tanító  
Kanyóné Batta Diána tanító osztályfőnök
Kelemen Péterné tanító  
Kerekes Istvánné tanító munkaközösség-vezető
Kissné Barna Éva tanító, fejlesztőpedagógus osztályfőnök
Kotroczó Zoltán testnevelés, természetismeret osztályfőnök
Kövesiné Hidvégi Kinga kémia, technika, etika osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Lenkey-Simon Mária magyar ozstályfőnök
Márton Gabriella tanító, fejlesztőpedagógus  
Mészárosné Kiss Andrea magyar osztályfőnök
Mikuska Judit Andrea tanító, fejlesztőpedagógus  
Molnár Lászlóné matematika  
Mucsina Gábor Csaba informatika  
Mucsina Gábor Csabáné matematika, informatika osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Nagyné Papp Annamária tanító osztályfőnök
Pintér Hajnalka Márta tanító  
Prezenszkiné Ispán Anna tanító osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Prezenszky Edina tanító osztályfőnök
Prezenszky Elvira tanító osztályfőnök
Prokop Magdolna rajz  
Sándor Péterné tanító osztályfőnök
Sánta Adrienn német nyelv, matematika  
Sinkáné Kocsis Edit Anna tanító osztályfőnök
Sipos Péter testnevelés munkaközösség-vezető
Szabó Adrienn magyar, ének osztályfőnök, munkaközösség-vezető, DÖK vezető
Szabó Györgyi tanító, könyvtáros  
Szabó Zsolt testnevelés intézményvezető-helyettes
Szabóné Ádám Marianna angol nyelv, etika osztályfőnök
Szántó Marianna biológia intézményvezető
Szőke Vivien tanító  
Tariné Németh Anita német nyelv  
Ternóczky Ákosné tanító osztályfőnök
Tóth Gáborné angol nyelv  
Tóth Györgyi természetismeret, biológia, technika  
Tóth Tibor testnevelés