Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Rólunk

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Archívum

Naptár

Tanári szoba

 

Név
végzettség
Tanított szak Beosztás
Alapi László matematika,
technika
tanító, tanár: technika
Alapiné Szabó Marianna tanító osztályfőnök,
Közalkalmazotti Tanács elnöke
tanító, tanár: orosz nyelv és irodalom
Bakonyi Zsoltné
tanár: rajz-matematika,
oktatási informatikus
matematika,
informatika
Bakosné Tóth Erika matematika,fizika
tanár: matematika-fizika
Baloghné Kanyó Mária német, történelem,
tanár: történelem-orosz-német honismeret,etika
Birkás Barbara tanító
tanító, angol-természetismeret szakkollégium
Bogácsiné dr. Volek Marianna  történelem, etika
tanár: történelem-földrajz
Bogácsiné Simon Katalin fejlesztő ped.
fejlesztőpedadógus
Bognár Beáta magyar, történelem osztályfőnök,
mk-vezető
tanár: magyar-történelem
Brunda Tiborné tanító
tanító könyvtár szakkollégium
Csetneki Ágota tanító igazgatóhelyettes
tanító idegen nyelv szakképesítéssel, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakvizsga
Dienes Györgyné tanító,
tanító nevelőotthoni és diákotthoni nevelés szakkollégium, testnevelés szakkollégium, nyelv és beszédfejlesztő pedagógus, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakvizsga fejlesztőpedagógus
Dobrovoczky Adrienn történelem, honismeret,  osztályfőnök
tanár: történelem-ének-zene ének-zene, etika
Dombosné
Csende Gabriella
tanító
tanító könyvtár szakkollégium, tanár: biológia
Édes Attila tanító Közalkalmazotti
Tanács tagja
mk-vezető
tanító, tanár: történelem,
hittan tanár, közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus
Édes Attiláné tanító osztályfőnök
tanító könyvtár szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelés és minőségfejlesztési szakterületen)
Fekete Csabáné osztályfőnök
tanító matematika műveltség területen, angol nyelv speciális kollégium, oktatási informatikus, pedagógia alapszakos bölcsész, pedagógia szakos általános iskolai tanár informatika, angol
Figuráné
Gulyás Judit
tanító osztályfőnök
tanító, fejlesztőpedagógus
Földváriné Forgács Katinka tanító
tanító
Gáspár Veronika tanító osztályfőnök
tanító idegen nyelv szakképesítéssel
Gömbicz Nándorné angol  osztályfőnök
tanító könyvtár szakkolllégium, tanár: angol nyelv
Holló Imréné testnevelés
tanár: testnevelés
Illésné Tajti Tímea fejlesztőpedagógia
tanár: pedagógia, magyar nyelv és irodalom, fejlesztőpedagógus
Juhász-Kanyó Leila tanító osztályfőnök
tanító pedagógia szakkollégium
Kálvin Andorné magyar nyelv,
irodalom
osztályfőnök
tanár: magyar-ének-zene
Kanyó Éva tanító
tanító orosz szakkollégium
Kanyóné Batta Diána tanító osztályfőnök
tanító
Kerekes Istvánné tanító  mk-vezető
tanító pedagógia szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus: egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakirány
Kis Károly gyógytestnevelés
tanár: testnevelés-gyógytestnevelés
Kotroczó Zoltán testnevelés osztályfőnök
tanár: földrajz-testnevelés
Kövesiné
Hidvégi Kinga
kémia, osztályfőnök
tanár: kémia-technika-etika technika, etika
Lenkey-Simon Mária magyar nyelv,
irodalom
osztályfőnök
tanító pedagógia-ének szakkollégium, tanár: magyar nyelv és irodalom, református hitoktató, tanügyigazgatási szakértő szakvizsga
Márton Gabriella tanító, fejlesztőpedagógus Közalkalmazotti Tanács tagja
tanító testnevelés szakkollégium, család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban, egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakvizsga
Mészárosné
Kis Andrea
magyar nyelv, irodalom  osztályfőnök
tanár: magyar nyelv és irodalom, történelem
Mikuska Judit tanító, fejlsztőpedagógus
tanító, okleveles pedagógia tanár, óvodapedagógus
Molnár Lászlóné matematika
tanár: matematika-fizika, pedagógiai értékelés szakvizsga
Mucsina Gábor Csaba fizika, informatika
tanár: matematika-fizika-számítástechnika
Mucsina Gábor Csabáné matematika, informatika osztályfőnök, mk-vezető
tanár: matematika-fizika-számítástechnika
Nagyné Papp Annamária tanító  osztályfőnök
tanító vizuális nevelés műveltségi terület
Pintér Hajnalka Márta tanító
tanító pedagógia-rajz szakkollégium
Prezenszkiné
Ispán Anna
tanító osztályfőnök,
Intézményi Tanács
tagja
tanító népművelő szakkollégium
Prezenszky Edina tanító osztályfőnök
tanító könyvtár szakkollégium
Prezenszky Elvira tanító osztályfőnök
tanító ének szakkollégium
Prokop Magdolna rajz, környezetismeret, mozgókép és médiaismeret osztályfőnök
tanító rajz-népművelés szakkollégium, tanár: rajz, mozgókép és médiakultúra pedagógus, mozgókép és médiakultúra szakvizsga
Sándor Péterné tanító
óvónő, tanító
Sánta Adrienn  matematika, német
tanár: matematika-német
Sinkáné
Kocsis Edit Anna
 tanító osztályfőnök
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Sipos Péter testnevelés mk-vezető
tanár: földrajz-testnevelés
Stadler Árpád rajz, földrajz osztályfőnök
tanár: földrajz-rajz
Szabó Adrienn magyar, ének-zene osztályfőnök, mk-vezető
tanár: magyar-ének-zene
Szabó Györgyi könyvtáros tanító
tanító, könyvtár szakkolllégium
Szabó Zsolt testnevelés igazgatóhelyettes
tanár: földrajz, testnevelés,  tanügyigazgatási szakértő
Szabóné
Ádám Marianna
angol mk-vezető
tanár: orosz-angol
Szántó Marianna biológia igazgató
tanár: biológia-testnevelés, okleveles gyógytestnevelő tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, köznevelési mestertervező
tanár: matematika-fizika
Tariné Németh Anita német
tanár: német
Ternóczky Ákosné tanító  osztályfőnök
tanító testnevelés szakkollégium
Tóth Gáborné angol osztályfőnök
tanár: orosz-angol-testnevelés
Tóth Györgyi természetismeret,
tanár: biológia-technika-környezetvédelem biológia, technika
Tóth Tibor testnevelés
tanító testnevelés szakkollégium, tanár: testnevelés
Ürmösi Béláné testnevelés
tanár: testnevelés