Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Tanári szoba

Név  tanított szak beosztás
Alapi László technika és életvitel, technika és tervezés  
Alapi -Ládeczki Piroska tanító  
Alapiné Szabó Marianna tanító  
Bakonyi Zsoltné matematika, informatika  
Bakosné Tóth Erika fizika, matematika  
Babcsány-Kovács Fanni tanító  
Berecz-Szőke Vivien tanító, német nyelv  
Birkás Barbara tanító, angol nyelv osztályfőnök
Bogácsiné Simon Katalin fejlesztőpedagógus  
Bogácsiné dr. Volek Marianna történelem, földrajz, etika osztályfőnök
Bognár Beáta magyar, történelem munkaközösség-vezető
Csépe Dorothy tanító, angol nyelv  
Csetneki Ágota tanító, angol nyelv intézményvezető-helyettes
Csuka András Lászlóné tanító  
Dobrovoczky Adrienne Anna történelem, ének-zene, etika osztályfőnök
Falusi Dorottya tanító  
Fekete Csabáné angol nyelv, etika osztályfőnök
Gáspár Veronika tanító, angol nyelv osztályfőnök
Göröcsné Orsó Ágnes könyvtárostanár  
Havril Károly testnevelés  
Hidvégi Kinga Adrienn kémia, technika és tervezés osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Illésné Tajti Tímea magyar, fejlesztőpedagógus osztályfőnök
Juhász-Kanyó Leila tanító  
Kálvin Andorné magyar, ének-zene osztályfőnök
Kanyó Enikő fejlesztőpedagógus  
Kanyó Éva tanító osztályfőnök
Kanyóné Batta Diána tanító osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Kelemen Péterné tanító osztályfőnök
Kerekes Istvánné tanító  
Kiss Andrea magyar, történelem osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Kissné Barna Éva tanító osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Klacskó Józsefné matematika  
Kotroczó Zoltán testnevelés, természettudomány, földrajz osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Lenkey-Simon Mária tanító  
Márton Gabriella tanító, fejlesztőpedagógus osztályfőnök
Mikuska Judit Andrea tanító, fejlesztőpedagógus, vizuális kultúra  
Mucsina Gábor Csaba digitális kultúra, informatika  
Mucsina Gábor Csabáné matematika, digitális kultúra munkaközösség-vezető
Nagyné Papp Annamária tanító osztályfőnök
Prezensziné Ispán Anna tanító  
Prezenszky Edina tanító osztályfőnök
Prezenszky Elvira tanító osztályfőnök
Sánta Adrienn német nyelv, matematika  
Sipos-Horváth Borbála tanító, fejlesztőpedagógus osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Stefán Istvánné tanító  
Szabó Adrienn magyar, ének-zene osztályfőnök, munkaközösség-vezető, DÖK vezető
Szabó Ferenc gyógypedagógus  
Szabó Gergely történelem, napközis nevelő  
Szabó Zsolt testnevelés intézményvezető-helyettes
Szabóné Ádám Marianna angol nyelv, etika osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Szántó Marianna testnevelés intézményvezető
Szappan Zsuzsanna gyógypedagógus  
Tariné Németh Anita német nyelv osztályfőnök
Ternóczky Ákosné tanító osztályfőnök
Tóth Gáborné angol nyelv osztályfőnök
Tóth Györgyi természettudomány, biológia, technika és tervezés  
Zittmann Adél iskolapszichológus