Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Beiratkozás

Kedves Szülők!

 

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek? Ezzel az ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

 

Iskolánk teljeskörű felújítás után egy modern, világos, minden tekintetben korszerű intézmény lett.

Gyermekközpontú iskola vagyunk, ahol diák, tanár, tanító egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Az alsó tagozaton iskolaotthonos oktatás keretei között magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és ismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz több iskolaudvar, játszóterek állnak rendelkezésre.

Széles programválaszték színesíti az iskolai életet.

Tantermeink felszereltsége jó, a szaktantermekben számítógép, interaktív panel, projektor, interaktív tábla, tanulói tabletek állnak a pedagógusok és a diákjaink rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok, iskola pszichológus és utazó logopédus segítik.

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

  1. április 6-án (szerdán) nyílik meg a KRÉTA beiratkozás szülői felülete (BÁI), amelyen a szülők/törvényes képviselők előzetesen beküldhetik gyermekeik adatait az adott általános iskolába. Azok a szülők, akik még nem rendelkeznek KRÉTA belépési azonosítókkal az e-Ügyintézés felületére a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap címen tudnak a jobb felső sarokban található Bejelentkezés – gombra kattintva ideiglenesen regisztrálni, majd a BAI-folyamatot kiválasztva tudják a kérelmüket beküldeni az intézményhez.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek) 8.00-18.00 között lehetséges. A beiratkozás helyszíne a Nagymező 36. szám alatti régi Dózsa épülete.

Személyes beiratkozáskor a szülőnek/törvényes képviselőnek be kell mutatnia a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, ennek okán a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése a beiratkozás folyamata során kötelező.

Kérjük, hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát és /vagy személyi igazolványát, TAJ kártyáját, adókártyáját, lakcím kártyáját és NEK adatlapot (kormányablakban kérhető) a diákigazolvány igényléséhez, továbbá a szülők személyi igazolványát és lakcím kártyáját.

 

Intézményünk arra törekszik, hogy a beiratkozás menete zökkenőmentes legyen, s ehhez folyamatosan igyekszünk tájékoztatni a szülőket iskolánk honlapján  és Facebook oldalunkon.

Az iskola honlapján letölthető dokumentumok is fogják segíteni a beiratkozást. Ugyanitt további hasznos információk érhetők el a „Beiskolázás” címszó alatt.

Örömteli készülődést kívánok a szülők és a leendő tanulóink számára!

 

Pásztó, 2022. március 31.      

Szántó Marianna
intézményvezető

  Letölthető dokumentumok:

Adategyeztető lap

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat hang- és videoanyag készítéshez

Nyilatkozat etika vagy hittan oktatásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről