Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Beiratkozás

 Kedves Szülők!

 

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek? Ezzel az ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Iskolánk nagy felújítás után áll, melynek eredménye egy modern, világos, minden tekintetben korszerű intézmény.

Gyermekközpontú iskola vagyunk, ahol diák, tanár, tanító egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Az iskolaotthonos oktatás keretei között magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és ismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz több iskolaudvar, játszóterek állnak rendelkezésre.

Széles programválaszték színesíti az iskolai életet.

Tantermeink felszereltsége jó, a szaktantermekben számítógép, interaktív panel, projektor, interaktív tábla, tanulói tablet állnak a pedagógusok és a diákjaink rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológus és logopédus segítik.

Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik. Az iskolánk elsősorban a felvételi körzetébe tartozó tanulóknak tud helyet biztosítani. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével.

A kormány tájékoztatása szerint, az általános iskolai beiratkozás, az iskola első évfolyamára a Nkt. 50 § (7) bekezdése alapján 2024. április 18-19-én lesz.

  1. március 27-én (szerdán) megnyitásra kerül a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amely a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen, online beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába. Azok a szülők, akik még nem rendelkeznek KRÉTA belépési azonosítókkal az e-Ügyintézés felületére a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap címen tudnak a jobb felső sarokban található Bejelentkezés – gombra kattintva ideiglenesen regisztrálni, majd a BAI-folyamatot kiválasztva tudják a kérelmüket beküldeni az intézményhez.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. Az okmányokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrzi, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

 

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, amelynek időpontja: 2024. április 18-19. csütörtök–péntek

 

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében használják ki az előzetes, online adatszolgáltatás lehetőségét, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az előzetes online módon történő jelentkezéssel rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósítható meg.

Személyes beiratkozáskor a szülőnek/törvényes képviselőnek be kell mutatnia a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Kérjük, hozzák magukkal a gyermek anyakönyvi kivonatát és /vagy személyi igazolványát, TAJ kártyáját, adókártyáját, lakcím kártyáját és NEK adatlapot (kormányablakban kérhető) a diákigazolvány igényléséhez, továbbá a szülők személyi igazolványát és lakcím kártyáját.

Intézményünk arra törekszik, hogy a beiratkozás menete zökkenőmentes legyen, s ehhez folyamatosan igyekszünk tájékoztatni a szülőket iskolánk honlapján  és Facebook oldalunkon.

Az iskola honlapján letölthető dokumentumok is fogják segíteni a beiratkozást. Ugyanitt további hasznos információk érhetők el a „Beiskolázás” címszó alatt.

Örömteli készülődést kívánok a szülők és a leendő tanulóink számára!

 

Pásztó, 2024. március 20.      

Szántó Marianna
intézményvezető

  Letölthető dokumentumok:

Adategyeztető lap

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat hang- és videoanyag készítéshez

Nyilatkozat etika vagy hittan oktatásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről