Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Könyvtárhasználati szabályzat

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

 

  1. A Zsigmond Király Általános Iskola Könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár, szolgáltatásait az iskola tanulói, nevelői és nem pedagógus dolgozói vehetik igénybe. (Az igazgató engedélyével a könyvtár másnak is rendelkezésére állhat.) A tanulók a nyilvántartásba vételkor kiállított olvasójegyükkel kölcsönözhetnek.
  2. A könyvtár használata ingyenes. (Az iskola igazgatója egyes szolgáltatásokért használati díjat állapíthat meg.) A technikai eszközök használata csak a könyvtárostanár – vagy más, erre megbízott személy – engedélyével és felügyeletével történhet.
  3. A kék színcsíkkal jelölt kézikönyveket, a folyóiratokat, valamint a nem hagyományos dokumentumokat a tanulók nem kölcsönözhetik. Helyben használatuk a nyitva tartási idő alatt biztosított.
  4. Tartós tankönyveket a tanév végéig, több évre szóló tankönyv esetén a használat utolsó évének végéig kölcsönözhetnek tanulóink, a tartós tankönyvek kezelésére vonatkozó szabályzat alapján.
  5. Az iskolai könyvtár a tanítási napokon tart nyitva. A kölcsönzés a nyitva tartási idő alatt történik, melynek rendje a könyvtár ajtaján olvasható.

Naponta 7 30 órától 8 00 óráig és lehetőség szerint a tanórák közötti szünetekben

Hétfőtől – csütörtökig                     11 30 – 16 00 óráig

Pénteken                                          11 30 – 14 00 óráig

  1. A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával, a kölcsönzési nyilvántartásba való feljegyzés után szabad kivenni.
  2. A kölcsönzés határideje a tanulóknak 3 hét, a nevelőknek szükség szerint, tanévenként megújítva. A könyvtárostanár az olvasó kérésére a kölcsönzés határidejét meghosszabbíthatja.
  3. Az egy időben kölcsönzött könyvtári kötetek száma a tanulóknak 3 db lehet. Tartós tankönyvekből a tanévre érvényes tankönyvjegyzékben megjelölt számú. A nevelők a nevelő-oktató munkájukhoz szükség szerint kölcsönözhetnek.
  4. Az olvasónak a könyvtári könyvet és minden más dokumentumot gondosan kell kezelnie, abba bejegyeznie nem szabad. Óvnia kell a dokumentumokat mindennemű rongálástól és a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell szolgáltatnia.
  5. Megrongálódás vagy elvesztés esetén az olvasó köteles a műnek egy másik, kifogástalan állapotban levő példányát a könyvtárnak beadni. Ha ez antikvár beszerzéssel sem lehetséges, akkor köteles a dokumentum napi piaci beszerzési értékét pénzben megtéríteni az alábbiak szerint:

– 1970 előtt kiadott:  70X                                               1991-95:          5X

– 1970-80:                   20X                                               1996-2000:     3X

– 1981-85:                   15X                                               2001-2010:     1,5X

 – 1986-90:                  10X                                               2010-               beszerzési ár

A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.

A Könyvtárhasználati szabályzatot a törvényi előírásoknak megfelelően, a Használók érdekében és az iskolai könyvtár gyűjteményének megőrzési szándékával állapítottuk meg.

Pásztó, 2015. augusztus 25.

Szántó Marianna
igazgató