Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Határtalanul

SZABADSÁGHŐSÖK GÖMÖRBEN és a SZEPESSÉGBEN

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”

(Babits Mihály)

A pásztói Zsigmond Király Általános iskola 7. osztályos tanulói a Határtalanul! program keretében négy napos úton vettek részt Szlovákiában, a Felvidéken.

A kirándulás fő célja az volt, hogy tanulóink megismerkedjenek a magyar történelem kiemelkedő alakjaival, szabadsághőseink életével, rajtuk keresztül kulturális örökségünkkel, s ezáltal formáljuk nemzettudatukat.

Előkészítő óra keretében készültünk az útra, amely során projekt módszerrel dolgoztuk fel a Rákóczi szabadságharc és a Thököly-felkelés eseményeit, amelyről diákjaink történelmi időszalagot készítettek. A nevezetes helyszínek bemutatását az Andrássy család, valamint II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre életéhez kapcsolódó helyszínekhez kapcsoltuk. A gyerekek utazásunk helyszíneiről plakátokat, ppt bemutatókat készítettek, amelyet az értékelő óra keretében kiegészítettünk a kirándulás során készített fényképekkel.

A fakultatívan vállalt előkészítő órán a gyerekek megismerték a Kárpát-medencei magyarság elhelyezkedését, néprajzi jellegzetességeit. Foglalkoztunk a felvidéki magyarság jelenlegi helyzetével, a magyar nyelv állapotával. A foglalkozáson levetítettük a gyerekek által készített ppt bemutatót, amelyben megismerhettünk híres szlovákiai magyar sportolókat, politikusokat, tudósokat.

Tanulmányi kirándulásunkat Pásztóról 43 diákkal és 4 pedagógussal 2018.09.25-én reggel 7 órai indulással kezdtük. Utunk során felkerestük a Rozsnyó közeli Bátka magyar iskoláját, ahol a helyi diákokkal iskolánkról és településeinkről beszélgettünk, felidéztük a környék híres szülötteit (Pósa Lajos és Tompa Mihály költők), valamint beszéltünk az utunk során meglátogatandó helyszínekről is. A látogatásunk végén átadtuk a diákjaink által készített ajándékcsomagot.

Betléren a vadászkastélyt kerestük fel, ahol egy gazdag arisztokrata család lakáskultúrájába csöppentünk bele, amelyet Andrássy István kuruc generális építtetett. Az Andrássy család tagjai, vagyis a „vasgrófok” jelentős szerepet játszottak minden magyar szabadságharcban. Bejártuk a kastély minden termét, ahol az idegenvezető elbeszéléséből érdekes történetekkel ismerkedhettünk meg. A kastély parkjának utolsó szegletét is bejártuk. Felfedeztük a mesterséges vízesést, sétáltunk a park tava körül, majd fotókat készítettünk a szökőkút körül.

Lőcse városa évszázadokon keresztül a Szepesség közigazgatási központja volt. Károly Róberttől árumegállító jogot kapott, fellendítve ezzel a város kereskedelmi életét. Itt megnéztük a XV. században, gótikus stílusban épült régi városházát, amelyben a sok érdekességet rejtő Szepesi Múzeum működik. Egyik kiállítását Lőcsei Pál művészetének szentelték, aki a felvidéki gótikus faszobrászat kiemelkedő alakja volt. Megismerkedtünk a lőcsei fehér asszony történetével is, aki a Rákóczi szabadságharc idején a kurucok és a labancok közötti ingadozó viselkedésének köszönhette vesztét. A titkos lépcső melletti híres faliképe mellett készítettünk fényképeket, majd a Városháza melletti Szégyenketrecet foglaltuk el. Ezután sétát tettünk a középkori városfal körül.

A Szepesi-medence szélén elterülő Késmárk, a mögötte egekbe nyúló Magas-Tátra hófehér csúcsaival a Felvidék legfestőibb városa. Az evangélikus templom oldalkápolnájában felkerestük gróf Thököly Imre mauzóleumát, ahol a Himnusz eléneklése mellett elhelyeztük a megemlékezés koszorúját is. Az egykori kurucvezér hamvait 1906-ban hozták haza, és hatalmas ünnepség közepette 1909-ben helyezték örök nyugalomra. Ezután látogatást tettünk a szomszédos evangélikus fatemplomban, amely a Világörökség része. A városfelfedező sétánk során felkerestük a Thököly-várat, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a havas Tátrára.

Felvidéki utunkat rozsnyói városnézéssel fejeztük be. Körbesétáltunk az egykor gazdag bányaváros főterén, megnéztük a „Lábasházat”, az őrtornyot, Andrássy Franciska márványszobrát. II. Rákóczi Ferenc bizonyíthatóan 1706 novemberétől 1707 februárjáig tartózkodott a városban. Itt fogta az akkori rendkívüli hideg tél, amely a Rozsnyóra meghirdetett országgyűlést is meghiúsította. Innen címezte diplomáciai levelezését, innen osztotta hadiparancsait, itt találkozott a közelebbi megyék küldötteivel. Bár tárgyi bizonyítéka nincs, de a legenda úgy tartja, hogy a pénzverdéje is itt volt a bányakamara pincéjében. Itt verték a rézből készült libertásokat, a szabadságharc pénzét.

A program végén kiscsoportos munkában dolgoztuk fel a tanulmányi kirándulás tapasztalatait, élményeit, az újonnan szerzett ismereteket. Számítógépes bemutatókat, fotomontázsokat, plakátokat készítettünk, amelyekből kiállítást rendeztünk az iskola közössége számára. Itthon maradt társainknak egyórás élménybeszámolót tartottunk, amelyet fényképekkel, videókkal színesítettünk.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik lehetővé tették és segítették, hogy Határtalanul! programunk megvalósuljon. A kirándulás során szerzett élményekkel, látottakkal gazdagabbak lettünk, megismerkedhettünk Kárpát-medencei magyarságunk egy kis „szegletében” történelmünk, nemzeti kultúránk kiemelkedő személyeivel és eseményeivel.

Lenkey-Simon Mária 
szervező

Galéria