Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Ma a Holnapért Alapítvány

Székhelye:
Zsigmond Király Általános Iskola
Pásztó, Nagymező utca 34-36. 3060

Jogállása:
Közhasznú alapítvány

A kuratórium elnöke:
Csetneki Ágota

Az alapítvány bankszámlaszáma:
OTP 11741024-20019196

Az alapítvány adószáma:
18631799-1-12

Az alapítvány célja:

A kisiskoláskorú gyermekek részére a kultúra széles rendszerére támaszkodva, olyan szükségletkielégítő tevékenységeket szervezni, amely leköti őket, élményt biztosít, fokozza teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket, megelőzi a kultúrától, a tanulástól való elidegenedést, és segítse későbbi elhelyezkedésüket a társadalomban a következő területek anyagi támogatásával:

Az alapítvány ezen célkitűzések megvalósításával a következő közhasznú tevékenységet folytatja:

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • tehetséggondozó szakkörök működtetése
  • művészeti csoportok működtetése
  • a tanórán kívüli kulturális programok szervezésének, lebonyolításának díjazása
  • jó képességű, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, elismerése
  • tanulói pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, pályamunkák elismerése
  • ösztöndíjak adományozása
  • kulturális, képző- és népművészeti táborok támogatása
  • nem tantervhez kötődő eszközök, anyagok beszerzése

Az elmúlt években az alapítvány jutalomkönyveket, számítógépeket és egyéb oktatást segítő berendezéseket, szemléltető eszközöket vásárolt az iskola részére. Az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően támogatja a kisiskolás korú gyermekek tanulási-, versenyzési- és kulturált szórakozási lehetőségeit.

Alapítványunk köszönettel fogadja a segítő támogatásokat.

Kérjük, adójuk 1 %-nak felajánlásával támogassák az alapítvány céljainak megvalósulását!

Támogatásukra a gyermekeik nevében is számítunk!

Adószámunk: 18631799-1-12

A rendelkező nyilatkozat letölthető innen.

Hogyan lehet az szja 1 %-ról nyilatkozni

Rendelkező nyilatkozat kitöltési útmutató