Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Ökoiskola beszámoló

 • Az évekig elhúzódó iskolafelújítás után, szeptemberben végre nyugodtabb körülmények között kezdődhetett a tanév. A természettudományos szertárak rendezése részben megtörtént, folyamatban van a kémia, technika szertár, valamint az előadó terem kialakítása, birtokba vétele.
 • Elkészült az Ökoiskola munkaterve, főként egész iskolát érintő programok kidolgozásával, a Természettudományi Munkaközösség feladatvállalásával.
 • Megvalósult az osztálytermek rendezése, faliújságok kialakítása még folyamatban van, így leleményes osztályfőnökeink, szaktanáraink a rendelkezésre álló dekorálható felületeket használják a termek otthonosabbá tételére.
 • A Pontvelem kezdeményezéshez csatlakozva, folyik a szárazelemek, használt akkumulátorok begyűjtésére irányuló tevékenység. Zajlik az alsó tagozatos épületben is történő megvalósítás szervezése, lebonyolítása.
 • Ózonpajzs megőrzésének Nemzetközi Világnapja

 

A világnap létrejöttének előzménye, 1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá az ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Intézményünk tanulói természettudományi tanórákon ismereteket szerezhettek Földünk ózonpajzsának jelentőségéről, elvékonyodásának körülményeiről, következményeiről. Az ózon bomlását felgyorsítják a magas légkörben felhalmozódó halogénezett szénhidrogének, melyeket szórópalackok vivőgázaként használunk mindennapjainkban. A légkör, és ózonpajzsunk megóvása érdekében figyelemfelkeltő plakátok készültek, valamint felhívást tettünk közzé a diákok számára.

 • Nemzetközi Hulladékgyűjtő Világnap

Tanulóink Technika és tervezés, valamint Etika tanórák keretén belül ismerkedhettek a hulladékgazdálkodás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás fontosságáról, látványos demonstrációs filmek, digitális tananyagok szemléltetésével. Az osztálytermekben, szaktantermekben a hulladékgyűjtők mellé kihelyezésre került Hétvári Andrea ötletes verse, ezzel is ösztönözve diákjainkat a szelektív hulladékgyűjtés szabályaira.

Intézményünk mindkét épületében kialakítottunk szelektív hulladékgyűjtő szigetet, melyet a Világnap alkalmából vehettek birtokukba tanulóink.

 • Az iskolafelújítási munkálatok utolsó szakaszában elkezdődött az iskola udvarának tereprendezése, építési törmelékek elszállítása, valamint a hátsó udvar füvesítése. Az iskolaudvar birtokbavétele után kerülhet sor a komposztáló végleges elhelyezésére.
 • Állatok Világnapja október 4.

A Természettudományi Munkaközösség szervezésében idén a Help Mentőkutyás Alapítvány látványos bemutatójával emlékeztünk a jeles világnapra. Az önkéntesekből álló helyi szervezet lelkesen vett részt saját kutyusaival a rendezvényen. Számos érdekességet hallhattunk a kutyaidomítás folyamatáról, az őrző-védő kutyák kiképzéséről. Tanulóink csendben kísérték figyelemmel a hasznos információkat, a kutyák tudásának bizonyítékául szolgáló bemutatókat pedig kitörő örömmel fogadták. Láthattunk akadálypályán zajló ügyességi feladatokat, nyomkeresést, a kutyák fegyelmezetten figyelték gazdáik utasításait, mégis a személyvédelemre irányuló bemutató örvendett a legnagyobb sikernek.

 • A világjárvány következtében kialakult korlátozások miatt szüneteltetett városi rendezvénnyé kibővült sportnapunk, a „Fut a suli!” ismét lebonyolításra került számos jelenlévő aktív részvételével.
 • A Tökfesztivál keretein belül meghirdetett Tökfaragó- versenyre számos pályamunka érkezett, melyekből kiállítást rendeztünk iskolánk aulájában.
 • Az Idegennyelvi Munkaközösség Márton-napi vigadalmat szerveztett. Tanulóink hagyományőrző körmenetet szerveztek saját lámpásaikkal. A lámpások elkészítésénél újrahasznosított hulladékokat használtak, így a tejesdobozok, a műanyag flakonok újra életre keltek.
 • Az előadó teremben Zöldsarok kialakítására került sor. Tanulóink lelkesen gondozzák a változatos szobanövényeket, figyelik gondos kezeiknek köszönhető fejlődésüket.