Elektronikus ügyintézés - nyitólap

 ZSKAI-AMI Tagintézményvezető pályázat

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Rólunk

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Archívum

Naptár

Felvidéki kirándulás a Nemzeti Összetartozás Napján

A Zsigmond Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjaival negyedik alkalommal vettünk részt június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a Rákóczi Szövetség által támogatott Diákutaztatási programon, melynek köszönhetően iskolánkból 40 tanuló utazott a történelmi Magyarország egyik elcsatolt területére, a Felvidékre.

 

 

Bővebben>>>Iskolánkról>Partnerek>Rákóczi Szövetség Zsigmond Király Általános Iskola Ifjúsági Szervezete

A Tudásbajnokság országos döntője

A tudás, felkészültség, ügyesség próbája és ünnepe volt a 20. Tudásbajnokság országos döntője. 766 diák oldotta meg a döntő feladatait, melynek központi helyszíne a nagy világversenyeknek is méltó helyszínt biztosító Szegedi Városi Sportcsarnok volt…..

 

 

 

Bővebben>>>Hírek>A Tudásbajnokság országos döntője

Zsigmond király torna emlékverseny

2019 május 9.-én 15. alkalommal megrendezésre került Zsigmond király torna emlékverseny.
Petreczky Tiborné Zsuzsa néni emlékére.

Lélegzetelállító gyakorlatokat láthattunk-szekrényen , gerendán és talajon . Ügyesek voltak a gyerekek , eredményhirdetés , díjazás , érmék osztása  utána ünneplés , pizzázás , gyermekek , szülők , tanár kellemes  beszélgetése keretében lezajlott az emléktornaverseny….

 

Bővebben>>>Hírek>Zsigmond király torna emlékverseny

Tantestületi kirándulás Kassára

 

    Április végén a Zsigmond Király Általános Iskola és AMI tantestületével szakmai nap programjaként, a történelmi Magyarország egyik legnagyobb városába, Kassára utaztunk. A külhoni kirándulásunk célja az volt, hogy a híres múltú felvidéki város nevezetességeinek megismerésével felidézzük az ezeréves Magyarország főbb történelmi eseményeit, és bepillantást nyerjünk a 99 évvel ezelőtt elcsatolt város jelenébe.

Bővebben>>>Hírek>Tantestületi kirándulás Kassára

Megyei Hatvani István Matematikaverseny

Célja: a matematikai tehetségek felismerése, gondozása, a matematika népszerűsítése, megszerettetése.
2019. március  23-án (szombaton) Salgótarjánban a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolában megyei döntőn vettünk részt. A 3-4 évfolyamon 60 perces, az 5-6 évfolyamon 90 perces megoldási idővel rendelkezve oldották meg kifejtős feladataikat tanulóink.

A Zsigmond Király Általános Iskolából

Benevezett tanuló Évfolyam Helyezés
Kis Fiorella Hanna 3. 9.
Markó Sára 5. 4.
Vincze Kincső Milla 5. 6.
Szpisák Hanna 5. 14.
Ivancsics Amanda 6. 17.

 

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Újabb Zsigmondos siker a Helyesen magyarul tankerületi versenyen

2019. március 28-án rendezték meg a „Helyesen magyarul” tankerületi helyesírási versenyt Salgótarjánban a 2. és a 3. osztályos tanulók részére. A megmérettetésen 9 iskola 31 diákja vett részt. Pásztóról iskolánkat 3 tanuló képviselte. A verseny legjobbjai közé mind a hárman bekerültek.

A másodikosok közül Aipli Ákos Kadocsa II., a harmadikosaknál Kiss Fiorella Hanna I. és Antal Simon Gábor II. helyezést ért el.

Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő tanító néniknek, Márton Gabriellának, Ternóczky Ákosnénak és Csetneki Ágotának.

Beiratkozási tájékoztató

XXX. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

A Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) által 1990 óta megrendezett országos matematikai verseny, amelynek elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. A verseny két fordulóból áll: egy megyei/körzeti részből és egy országos döntőből.

A verseny indulói a magyarországi és a határon túli magyarul beszélő 2-12. osztályos tanulói lehetnek.  Az első versenyen csak a kecskeméti iskolákból vettek részt, majd Bács-Kiskun megyére is kibővítették. 1992-től már egész Magyarország, 1995-től a környező országok diákjai is részt vehettek….

Bővebben>>>Hírek>XXX. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

A szorobán képességfejlesztő hatása

(Területi szorobánverseny a Zsigmond Király Általános Iskolában)

 Amit hallottam elfelejtem;
 amit láttam, arra emlékezem;
 amit csináltam, azt tudom is!

      -egy ókori bölcs mondása-

A pásztói Zsigmond Király Általános Iskolában hosszú évek óta dolgozunk egy olyan eszközzel, amely a matematika tanítás, tanulás folyamatában éveken át sok-sok téma könnyebb, gyorsabb megértésében nyújt segítséget. Az eszköz neve SZOROBÁN. Az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy a gyerekek körében kedvelt, kiválóan alkalmazható eszköz.

Legszembetűnőbb haszna a szóbeli számolás terén mutatkozik. A pedagógiai gyakorlat azt mutatja, hogy a pedagógus igényessége a szóbeli számolás terén a gyermekekkel szemben minden életkorban és osztályban nagyon hasznos. A számolóeszköz sajátosságából adódóan támogat több gyakorlati megvalósítást, ami ékesen igazolja tanulóink szemében, hogy a megszerzett tudás a mindennapi élt szükséges velejárója. Ugyanakkor a szóbeli számolási készség megszerzése közben fejlődik az emlékezet és a képzelőerő. Az eszközön való számolás koncentrált és kitartó figyelmet igényel. A műveletek végzése során a tanulók finommotorikus mozgása is intenzíven fejlődik. Az eszközön manipuláló kéz a figyelem központjába kerül, ügyesedik, terhelhetősége nő, mozgásának koordinációja más területre is hatással van. Nagyban hozzájárul a szép íráskép kialakulásához is. A szorobán a gyengébb képességű tanulók számára is biztosítja a siker élményét, gyorsan és pontosan számolnak ők is. A jók számára a felfedezés örömét nyújtja. Minden kisgyermeknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egy jól megválasztott szemléltető eszköz, a szorobán segítségével megalapozhassa a matematikai tudását.

Iskolánk idén is helyet adott a területi szorobánversenynek, melyet az Országos Szorobán Társaság szervezésében az alsó tagozatos munkaközösség rendezett meg. Az idei versenyen 230 tanuló mérte össze tudását a Kyu vizsgán és a szorobánversenyen.

Az Országos Szorobánversenyre 41 tanuló jutott be 1-6. osztályig, mely április 27-én kerül megrendezésre Budapesten.

Fenntarthatósági projekthét a ZSKÁI-ban

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18-22. között került megrendezésre, melyben a mi iskolánk is részt vett.

Az alsó tagozaton a témakörök közül az 1-2. évfolyam a „Nézz szembe a szemeteddel!” témát dolgozta fel. A gyerekek az összegyűjtött hulladékfajtákat csoportosították; szélesítve ismereteiket a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan. Az újrahasznosítás jegyében érdekes szemétszobrokat készítettek, melyeket az iskolánkban kiállítottunk.

Bővebben>>>Hírek>Fenntarthatósági projekthét a ZSKÁI-ban