Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Rólunk

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Archívum

Naptár

Megyei Hatvani István Matematikaverseny

Célja: a matematikai tehetségek felismerése, gondozása, a matematika népszerűsítése, megszerettetése.
2019. március  23-án (szombaton) Salgótarjánban a SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolában megyei döntőn vettünk részt. A 3-4 évfolyamon 60 perces, az 5-6 évfolyamon 90 perces megoldási idővel rendelkezve oldották meg kifejtős feladataikat tanulóink.

A Zsigmond Király Általános Iskolából

Benevezett tanuló Évfolyam Helyezés
Kis Fiorella Hanna 3. 9.
Markó Sára 5. 4.
Vincze Kincső Milla 5. 6.
Szpisák Hanna 5. 14.
Ivancsics Amanda 6. 17.

 

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Újabb Zsigmondos siker a Helyesen magyarul tankerületi versenyen

2019. március 28-án rendezték meg a „Helyesen magyarul” tankerületi helyesírási versenyt Salgótarjánban a 2. és a 3. osztályos tanulók részére. A megmérettetésen 9 iskola 31 diákja vett részt. Pásztóról iskolánkat 3 tanuló képviselte. A verseny legjobbjai közé mind a hárman bekerültek.

A másodikosok közül Aipli Ákos Kadocsa II., a harmadikosaknál Kiss Fiorella Hanna I. és Antal Simon Gábor II. helyezést ért el.

Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítő tanító néniknek, Márton Gabriellának, Ternóczky Ákosnénak és Csetneki Ágotának.

Beiratkozási tájékoztató

XXX. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

A Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) által 1990 óta megrendezett országos matematikai verseny, amelynek elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. A verseny két fordulóból áll: egy megyei/körzeti részből és egy országos döntőből.

A verseny indulói a magyarországi és a határon túli magyarul beszélő 2-12. osztályos tanulói lehetnek.  Az első versenyen csak a kecskeméti iskolákból vettek részt, majd Bács-Kiskun megyére is kibővítették. 1992-től már egész Magyarország, 1995-től a környező országok diákjai is részt vehettek….

Bővebben>>>Hírek>XXX. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

A szorobán képességfejlesztő hatása

(Területi szorobánverseny a Zsigmond Király Általános Iskolában)

 Amit hallottam elfelejtem;
 amit láttam, arra emlékezem;
 amit csináltam, azt tudom is!

      -egy ókori bölcs mondása-

A pásztói Zsigmond Király Általános Iskolában hosszú évek óta dolgozunk egy olyan eszközzel, amely a matematika tanítás, tanulás folyamatában éveken át sok-sok téma könnyebb, gyorsabb megértésében nyújt segítséget. Az eszköz neve SZOROBÁN. Az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy a gyerekek körében kedvelt, kiválóan alkalmazható eszköz.

Legszembetűnőbb haszna a szóbeli számolás terén mutatkozik. A pedagógiai gyakorlat azt mutatja, hogy a pedagógus igényessége a szóbeli számolás terén a gyermekekkel szemben minden életkorban és osztályban nagyon hasznos. A számolóeszköz sajátosságából adódóan támogat több gyakorlati megvalósítást, ami ékesen igazolja tanulóink szemében, hogy a megszerzett tudás a mindennapi élt szükséges velejárója. Ugyanakkor a szóbeli számolási készség megszerzése közben fejlődik az emlékezet és a képzelőerő. Az eszközön való számolás koncentrált és kitartó figyelmet igényel. A műveletek végzése során a tanulók finommotorikus mozgása is intenzíven fejlődik. Az eszközön manipuláló kéz a figyelem központjába kerül, ügyesedik, terhelhetősége nő, mozgásának koordinációja más területre is hatással van. Nagyban hozzájárul a szép íráskép kialakulásához is. A szorobán a gyengébb képességű tanulók számára is biztosítja a siker élményét, gyorsan és pontosan számolnak ők is. A jók számára a felfedezés örömét nyújtja. Minden kisgyermeknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egy jól megválasztott szemléltető eszköz, a szorobán segítségével megalapozhassa a matematikai tudását.

Iskolánk idén is helyet adott a területi szorobánversenynek, melyet az Országos Szorobán Társaság szervezésében az alsó tagozatos munkaközösség rendezett meg. Az idei versenyen 230 tanuló mérte össze tudását a Kyu vizsgán és a szorobánversenyen.

Az Országos Szorobánversenyre 41 tanuló jutott be 1-6. osztályig, mely április 27-én kerül megrendezésre Budapesten.

Fenntarthatósági projekthét a ZSKÁI-ban

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18-22. között került megrendezésre, melyben a mi iskolánk is részt vett.

Az alsó tagozaton a témakörök közül az 1-2. évfolyam a „Nézz szembe a szemeteddel!” témát dolgozta fel. A gyerekek az összegyűjtött hulladékfajtákat csoportosították; szélesítve ismereteiket a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan. Az újrahasznosítás jegyében érdekes szemétszobrokat készítettek, melyeket az iskolánkban kiállítottunk.

Bővebben>>>Hírek>Fenntarthatósági projekthét a ZSKÁI-ban

Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny

  1. március 22-én (pénteken) került megrendezésre a megyei Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny Balassagyarmaton, amelyen az iskolánk alsó tagozatos diákjai közül 24-en vettek részt. A feladatok megoldása után még aznap sor került az ünnepélyes eredmény hirdetésre. Az első nyolc helyezett jutalomban részesült. Ebben az évben 20 éves a verseny, ezen alkalomból az első három helyezést elért tanulók pedagógusai is kaptak oklevelet és egy szál virágot. Továbbá a legtöbb tanulót benevező osztályok NyelvÉsz Barátok Közössége Díjat nyertek. Az iskolánkban a 3. a osztály részesült ebben az elismerésben. Továbbá az iskolánk 60.000 Ft értékű könyvcsomagot is nyert a jubileumi anyanyelvi versenyen.

A Zsigmond Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megyei díjazottjai a következő tanulók:

NÉV OSZTÁLY HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ
Szőrös Tifani 1.c II. helyezés Alapiné Szabó Mariann
Fejes Réka 2.b IV. helyezés Kissné Barna Éva
Aipli Álmos Kadosa 2.c III. helyezés Márton Gabriella
Pádár Dániel 2.c V. helyezés Márton Gabriella
Antal Simon 3.a VIII. helyezés Csetneki Ágota
Kis Fiorella Hanna 3.c III. helyezés Ternóczky Ákosné
Nágel Gréta 3.c V. helyezés Ternóczky Ákosné
Hárskuti Zsófia 4.b VII. helyezés Kanyó Éva

Megemlékezés március 15-ről

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is ünnepi műsorral emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.

Március 15-e a fiatalság, a szabadság, a függetlenség üzenetét hordozza. Ennek jegyében az ötödik évfolyamos diákok színdarabban elevenítették fel a márciusi ifjak tevékenységét, e történelmi nap legfontosabb eseményeit. A díszletek, a zenei betétek, a néptáncosok koreográfiája, a szülőföldünk szépségeit/nevezetességeit bemutató projektoros kivetítés mind hozzájárultak a felemelő, színvonalas előadáshoz. Befejezésül összetartozásunk jeleként az egész iskola közösen énekelte el a Kormorán együttes Isten ujja megérintett c. dalát. A megható megemlékezést a közönség nagy tapssal jutalmazta.

Köszönet kollégáimnak, akik hozzásegítettek, hogy az események felidézésével méltó módon ápolhassuk nemzeti örökségünket.

Dobrovoczky Adrienn

Rólunk írták – Pásztói Hírlap

Manósuli 3.