Iskolatörténeti délután – 2024. május 2.

„Történelmünket nem azért keressük, ha igaz szívvel és éles elmével keressük az igazságot, hogy valami szépet, dicsőt bizonygassunk, nem is azért hogy tragédiáinkért másokat tegyünk felelőssé, hanem a tényleges igazságért. Az igazság az igazságért van.” (Máté Imre)

 

 Zsigmond-napi rendezvénysorozatunk délutáni részében két egykori diákunk közreműködésével idéztük fel a közel 130 éves intézményünk történelmét: Dr. Gortva János adjunktus úr előadásában iskolatörténeti előadást hallgathattunk meg, majd Dr. Hegedűs Ákos bíró úr nyitotta meg az iskolatörténeti kiállítást. Könnyed hangvételű megnyitó beszédében a Bíró Úr az iskolához kötődő változatos gyermekkori élményeit elevenítette fel.

Előadónkkal, Dr. Gortva János adjunktus úrral az irattárunk rendezése során kerültünk kapcsolatba. A régi, 120 éves anyakönyvek, beírási naplók és egyéb irattári anyagok átnézéséhez nyújtott segítséget, hogy meg tudjuk állapítani, mely iratok képviselnek olyan értéket, hogy érdemes a levéltári átadásuk és megőrzésük. A kutatás során több értékes dokumentum is előkerült, melyekről az előadásban is hallhattunk és a kiállításon is megtekinthettük.

Az iskolatörténeti előadás nagyban hozzájárult intézményi múltunk jobb megismeréséhez, ezáltal a következő hetekben, amikor a diákoknak fogjuk bemutatni a kiállítást, a kollégák már a legfrissebb kutatások eredményeit is ismertethetik.

Megtudtuk, hogy a történelem során Pásztó vezetése milyen kiváló példát mutatott az oktatásügy iránti elkötelezettség területén. Élen ját a város például abban, hogy azon kevesek közé tartozott, aki polgári iskolát hozott létre és tartott fenn. A „Pillanatképek a pásztói (nép)oktatás történetéből” című előadás ismertette a Zsigmond Király Általános Iskola elődiskoláinak történetét: az 1895-ben alapított I. számú Polgári Iskola történetét a Gárdonyi Géza Általános Iskoláig és a korábbi felekezeti iskolákból 1910-ben alapított állami fenntartású elemi iskola történetét a Dózsa György Általános Iskoláig. Megtudtuk, hogy az iskoláink elöl jártak a szakmai innovációban, például alkalmazták a korszerű Zsolnai-módszert és programot. Ezen kívül a módszertani repertoár része volt a Tolnai-féle olvasástanítási módszer, az emelt szintű zenei oktatás és testnevelés tanítás is.

Köszönettel tartozunk Dr. Gortva János adjunktus úrnak az iskolatörténeti kutatásához, valamint kollégáim, Kiss Andrea és Dobrovoczky Arienne tanárnőknek az önzetlen és teljeskörű segítségért. A közös munka eredménye ennek a hatalmas értéknek, az állandó intézménytörténeti kiállításnak a létrehozása.

Dr. Gortva János adjunktus úr méltató szavai szerint: „Ön és az Ön által vezetett tantestület ezzel olyan értéket hozott létre, amely a későbbiekben az oktatásban is jól használható lesz, s amellyel méltán írták be magukat a 700 esztendős pásztói alapfokú oktatás sikerkönyvébe.”

 

Pásztó, 20224. május 2.

Szántó Marianna
igazgató

-"-