Elektronikus ügyintézés - nyitólap

Pedagógiai munkánk alapja a humánum, az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a kreativitás
és a nyitottság.

Szemléletünkben és tevékenységi rendszereinkben a gyermekközpontúság
a meghatározó. A tanulók képességeinek megfelelő legjobb eredmény elérésére, az egyéni bánásmód fejlesztésére törekszünk.

Az iskolából kikerülő tanulók szociálisan fejlett, edzett, egészséges, jó kommunikációs készséggel rendelkező fiatalok legyenek.

Szeretnénk megőrizni iskolánk kulturált környezetét és jól felszereltségét.

Ma a Holnapért Alapítvány 1%

Történelmi kirándulás a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából

  A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához kapcsolódóan április 14-én, az iskolánk 8.c osztályos tanulóival a Rákóczi Szövetség támogatásával, a két világháború közötti legnagyobb felvidéki magyar politikus, gróf Esterházy János emlékét ápoló településre, Bujákra kirándultunk. A helyi Szent Márton Plébániatemplomban, Marti József plébános úrnak köszönhetően rendhagyó történelemóra keretében tudhattuk meg, hogy milyen szerepet játszott az Esterházy család Buják fejlődésében. Ehhez kapcsolódva mélyebben megismerhettük gróf Esterházy János életútját, aki a hányatott sorsú felvidéki magyarságnak áldozta életét.

    A kulturális programunk folytatásaként a helyi művelődési központban tárlatvezetéssel megtekintettük Glatz Oszkár Kossuth-díjas festőművész gyönyörű alkotásait, melyek témáit Buják sokszínű szépségei adták.

    A kirándulásunk utolsó állomása Szirák volt, ahol a Teleki-Degenfeld barokk kastélyszálló múltját és jelenét ismerhettük meg.

    Az utazásunk teljes költségét a Rákóczi Szövetség pályázati úton támogatta, melyet ezúton is köszönünk.

Baloghné Kanyó Mária
Rákóczi Szövetség